Novinky - News -News
Feny - Hündinnen-Female
Psi - Rüden -Male
Videogalerie
Odchovy - Welpen -Breedings
Fotogalerie - Fotogalerien -Photo galleries
Akce - Aktionen -Aktions
Prodej -Verkäufe - For sale
Odkazy - Links - Links
Denbrix cup - Trial
Kontakt - Kontakt - ContactVictoria Denbrix

Rodiče:
Drago Denbrix x Jessie Denbrix


Narozena / DOB: 7.11.2015
ČZ / pedigree number: CMKU/DS/101355
tet. č. / tatoo: 16876
bonitace / Kkl.: 5V1/P I. třída
výstava / show: velmi dobrá 1 (SG1)
RTG / X-rays: HD + ED A (0/0) CZ
ZVV1

Rodokmen pedigree

Je to středně velká, středně silná fena, sytého pigmentu s tmavým okem.
Vede převážně starou česko-slovenskou krev, do které jak v linii matky tak v linii otce došlo k připuštění Německé krve s nasledným návratem do krve české.
Viki je živá, temperamentní, ale povahou určitě blíže ke staročeským typům psů.
Není příliš vhodná pro moderní sportovní výcvik s ambicemi na závody vyšší úrovně.
Její obrana je přirozená, agresivní z obranného pudu, který převažuje nad kořistnickým pudem
jako u jejích předků z otcovo strany - Drago Denbrix - Brixie Girmido - Akim Černá vlnka... atd....
I přes ne zcela sportovní character teto krevní linie se Drago účastnil nejvyšších národních soutěží, Brixie úspešně celé řady závodů regionálních.
Brixie byla svou tvrdou povahou, agresivní obranou a velikostí /63cm, 42 kg/ jednou z posledních typických predstavitelek starého pracovního chovu pohraniční stráže.
Z matčiny strany vede již legendární Německou krev Vita Waldwinkel. Viki praděda Xander Weinbergblick, se několikrát účastnil BSP, kde vždy předvedl pěkné a hlavně i velmi vyrovnané výkony.
Pachové práce provádí ráda, velmi pěkně, disponuje potenciálem i pro náročnější stopařské práce.
Poslušnost vychází také spíše z povahy jejich českých předků, kde již chybí vetší drive, výdrž,
projev pro moderní sportovní výcvik, nicméně všechny požadované cviky vykonává ochotně a aportuje přirozeně.
Viki je lehce ovladatelná, bezproblémová. Ve společnosti cizích lidí se chová přátelsky,
ale stále má pod kontrolou obranu psovoda.

Victoria is medium high, medium strong female, vivid pigment with dark eyes.
She lead almost old-czechoslovakian bloodline, for which we let in German blood with
subsequent return to Czech blood.
Viki is lively, temperament female, but her character is further to old-czech dog type.
She isn't very suitable for modern sport training with ambition for high dog competition.
Her defence is natural, aggresive from defensive instinct, that prevails over prey drive like her ancestors from father line - Drago Denbrix - Brixie Girmido - Akim Černá vlnka... etc...
Drago was participant of the highest national competitions, despite not quite sport character this bloodline. Brixie Girmido was successful participant of regional competitions too.
Brixie was one of the last typical representative female of old working Czech line-border
guards, for hew hard character, aggresive defence work and her height /63cm, 42kg/.
Viki likes to do tracking, very nic, she has potential for more difficult tracking work.
Obedience coming out from character of her Czech ancestors, where there is missing higher drive, stamina, expression for modern sport training, however she does all required commands
willingly and her fetching is natural.
Viki is easily handle, smooth character. She is friendly, but still in control for her handler
in a presence of foreign people.

počet přístupů :
www.asus.cd